دوست عزیز، ضمن تشکر، خدمتت باید عرض کنم که بنده به دلایلی از سرویس های حمایت مالی (دونیشن - Donation) استفاده نمیکنم. لطفا اگر براتون امکان داره، برام واریز کنین. ممنونم :دی

6219 8619 4351 4512
علی الماسی
سامان (بلو)
کپی

اگر تمایل به واریز بصورت کارت‌به‌کارت ندارین،‌ میتونین از اینجا برام دونیت کنین، اما لطفا اگر روش اول براتون مقدور نیست، از این روش استفاده کنین.

خیلی خیلی ممنونم ازت 3>